Romøren TI

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Romøren TI

Romøren TI
30.10.1997
Tidsskriftet presenterer denne måneden en rekke artikler om gamle pasienter og deres plass i helsetjenesten. I den medisinske fagpressen er dette et koordinert internasjonalt tiltak, og historisk...
Bugge P, Romøren TI
20.06.1996
Sammendrag Har ny kunnskap om akuttbehandling av hjerneslagpasienter ført til endrede rutiner i kommunehelsetjenesten? Hva slags sykehusavdelinger legges slagpasienter inn i for tiden? I artikkelen...
Bugge P, Romøren TI
20.06.1996
Status, utviklingstrekk og samarbeidsaspekter Sammendrag I artikkelen beskrives status for rehabiliteringstilbudet for slagpasienter i Norge basert på data fra høsten 1994. Vi telefonintervjuet...