Transiliakal skruefiksasjon av sacrum ved ustabile bekkenringbrudd

Strømsøe K, Røise O, Skjeldal S, Madsen JE Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Erfaring med transiliakal skruefiksasjon av ustabil bekkenringskade hos 13 multitraumatiserte pasienter presenteres. Stabil fiksasjon og tidlig mobilisering ble oppnådd hos alle pasienter.

En sagittal instabilitet hos pasienter med ustabile bekkenringbrudd må erkjennes. Transiliakal skruefiksasjon av sacrum er et godt behandlingsalternativ som tillater tidlig mobilisering. Metoden er krevende og bør tas hånd om av avdelinger med spesiell interesse for bekkentraumatologi.

Anbefalte artikler