Strømsøe K

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Strømsøe K

Strømsøe K, Eikvar K, Løken S, Øvre S, Hvaal K
30.11.1999
Sammendrag Operativ behandling av brudd i distale del av crus er ofte belastet med sårtilhelingsproblemer, og funksjonell konservativ behandling kan være beheftet med forsinket eller manglende...
Strømsøe K, Røise O, Skjeldal S, Madsen JE
30.05.1996
Sammendrag Erfaring med transiliakal skruefiksasjon av ustabil bekkenringskade hos 13 multitraumatiserte pasienter presenteres. Stabil fiksasjon og tidlig mobilisering ble oppnådd hos alle pasienter...