Røise O

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Røise O

Høiness P, Røise O
20.11.1999
Sammendrag Initial vurdering og behandling av en hardt skadet og sirkulasjonstruet ekstremitet kan være vanskelig. 18 pasienter med like mange amputasjoner i perioden 1986-98 ble undersøkt og inndelt...
Strømsøe K, Røise O, Skjeldal S, Madsen JE
30.05.1996
Sammendrag Erfaring med transiliakal skruefiksasjon av ustabil bekkenringskade hos 13 multitraumatiserte pasienter presenteres. Stabil fiksasjon og tidlig mobilisering ble oppnådd hos alle pasienter...