Tørstad J

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tørstad J

Hofmann B, Tørstad J
10.05.1996
Rasjonalisering eller omorganisering? Sammendrag Primærhelsetjenesten har i utstrakt grad tatt i bruk EDB-baserte pasientjournaler. Virkningen av denne ordningen er i liten grad dokumentert. Tre...