Bevegelse og samtale i grupper

Steihaug S, Ahlsen B Om forfatterne
Artikkel

Behandling av kroniske muskelsmerter hos kvinner i allmennpraksis

Sammendrag


Vi beskriver utvikling i og erfaringer fra et gruppebasert opplegg for kvinner med kroniske muskelsmerter. Seks grupper gjennomgikk 12 ukers behandling med tilrettelagt fysisk trening to ganger per uke og samtalegruppe eŸn gang ukentlig med primærlege og fysioterapeut. Av 80 kvinner fullførte 60. Evalueringen er basert på feltnotater, intervjuer og spørreskjemaer.

Ifølge deltakerne var kroppslige erfaringer i trening og avspenning kombinert med samtale, samvær og kunnskapsformidling utbytterikt. Kvinnene oppnådde økt fysisk yteevne, mer bevegelsesglede og økt velvære. Avgjørende for deltakernes utbytte var å bli respektert, verdsatt, å mestre, og å forstå sammenhenger. Særlig la kvinnene vekt på erfaringer knyttet til treningsopplegg basert på bevegelse fremfor kondisjon og samtalegrupper pregetav anerkjennelse, tilhørighet og samarbeid.

Vi mener denne tilnærmingen kan videreutvikles i primærhelsetjenesten forutsatt at deltakernes erfaringer, den enkeltes kroppsopplevelser og livshistorie anerkjennes.

Anbefalte artikler