Bevegelse og samtale i grupper

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Behandling av kroniske muskelsmerter hos kvinner i allmennpraksis

  Sammendrag

  Vi beskriver utvikling i og erfaringer fra et gruppebasert opplegg for kvinner med kroniske muskelsmerter. Seks gruppergjennomgikk 12 ukers behandling med tilrettelagt fysisk trening to ganger per uke og samtalegruppe eŸn gang ukentligmed primærlege og fysioterapeut. Av 80 kvinner fullførte 60. Evalueringen er basert på feltnotater, intervjuer ogspørreskjemaer.

  Ifølge deltakerne var kroppslige erfaringer i trening og avspenning kombinert med samtale, samvær ogkunnskapsformidling utbytterikt. Kvinnene oppnådde økt fysisk yteevne, mer bevegelsesglede og økt velvære. Avgjørendefor deltakernes utbytte var å bli respektert, verdsatt, å mestre, og å forstå sammenhenger. Særlig la kvinnene vekt påerfaringer knyttet til treningsopplegg basert på bevegelse fremfor kondisjon og samtalegrupper pregetav anerkjennelse,tilhørighet og samarbeid.

  Vi mener denne tilnærmingen kan videreutvikles i primærhelsetjenesten forutsatt at deltakernes erfaringer, denenkeltes kroppsopplevelser og livshistorie anerkjennes.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media