Ahlsen B

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ahlsen B

Steihaug S, Ahlsen B
30.04.1996
Behandling av kroniske muskelsmerter hos kvinner i allmennpraksis Sammendrag Vi beskriver utvikling i og erfaringer fra et gruppebasert opplegg for kvinner med kroniske muskelsmerter. Seks grupper...