Steihaug S

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Steihaug S

Steihaug S, Nafstad P, Vikse R, Beier RM, Tangen T
10.01.1998
Sammendrag I Stovner bydel er det siden 1990 gjennomført flere tiltak for å redusere fallskader blant eldre, blant annet er det gitt informasjon til eldre og til ansatte i eldreomsorgen om...
Steihaug S, Rutle O
30.06.1997
Sammendrag I denne studien ville vi finne ut om pakistanere konsulterer lege hyppigere enn nordmenn og om de får andre diagnoser. 6867 direkte legekontakter for pakistanere og nordmenn i alderen 20-...
Steihaug S, Ahlsen B
30.04.1996
Behandling av kroniske muskelsmerter hos kvinner i allmennpraksis Sammendrag Vi beskriver utvikling i og erfaringer fra et gruppebasert opplegg for kvinner med kroniske muskelsmerter. Seks grupper...