Solheim K

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Solheim K

Solheim K
10.08.1998
De eldres problemer i dagens samfunn er et hyppig diskusjonstema. Det gjelder ikke minst medisinsk behandling av de eldre og de riktig gamle, så vel medikamentelt som operativt. Anestesiologien og...
Solheim K
30.06.1998
Bitt av pattedyr, oftest av hund, forårsaker 1% av alle legevaktbesøk i USA (1). 1-2 millioner amerikanere bites av hund eller katt hvert år (2), og halvparten av alle amerikanere vil bli bitt av et...
Solheim K
20.06.1998
Sammendrag Nest etter trafikkulykker er fallulykker viktigste ulykkesdødsårsak hos barn. Innen denne årsaksgruppe er fallulykker fra høyde en spesiell kategori hvor forebyggende tiltak kan gi gode...
Solheim K
10.05.1998
Sommeren nærmer seg, og det kan være opportunt å minne om den økende bruk av in-line roller-blade rulleskøyter hos barn og ungdom. Tidsskriftet omtalte dette første gang i 1994 (1) etter den første...
Solheim K
30.03.1998
Påsken nærmer seg, og vi skal minne om faren ved bruk av snøscooter. I Tidsskriftet ble dette omtalt av Hortemo og medarbeidere (1) fra Finnmark, og Perssen beskrev problemet på Svalbard (2) for ni...
Solheim K
28.02.1998
Det var en gang et eventyr - noen studenter og lærere ville radikalt forandre medisinstudiet. Studentene ville ut av lesesalene og laboratoriet, det var jo ingen pasienter der! Pasienten i sentrum...
Hoff G, Solheim K
30.05.1997
Spørsmålet om screening for cancer dukker stadig opp i rike land, sterkere for hver runde med erkjennelse av at helsevesenets kamp mot kreftsykdom ikke er vunnet, og sterkere for hver gang nye...
Solheim K
20.01.1997
Vold er en dyster del av dagens samfunn. Krigens vold rammer ikke bare soldatene, men ofte enda hardere sivilbefolkningen. Massegravene fra 1996 for både sivile og soldater i det tidligere Jugoslavia...
Solheim K
10.11.1996
Losjesyndrom (kompartmentsyndrom) i ekstremitetene er rimelig godt kjent som en komplikasjon til ekstremitetsskader, i første rekke frakturer. Disse kan gi muskeliskemi på grunn av karskade, eller...
Solheim K
20.10.1996
Universitetssykehusene har vanskelige og viktige oppgaver å løse. Forskning, undervisning og formidling er tre slike oppgaver formulert av universitetet. Forskning Naturvitenskapelig og...
Solheim K
30.03.1996
I skianleggene verden over har en ny form for skiløping etter hvert fått stor utbredning - snøbrettkjøring (“snow boarding”). Også i løssnøskiløping utenfor løypene (“off piste”-kjøring) er denne...
Solheim K, Buanes T, Gerner T, Høivik B
20.03.1996
Sammendrag Materialet består av 193 pasienter med traumatisk leverskade i tiden 1983-94, fra en befolkning på 850000. I gjennomsnitt ble 13 pasienter behandlet årlig i vårt Traumesenter I med små...
Høsteng T, Solheim K
10.03.1996
Sammendrag Dagkirurgi er mer kostnadseffektiv og er hos utvalgte pasienter en omsorgsform av høyere kvalitet enn innleggelse. Den kan også ofte avlaste den hardt pressede vanlige sykehusinnleggelse...
Solheim K
28.02.1996
I de siste ti år er det sivile skademønster endret mer mot multivisceral, høyenergisk påvirkning fra automatvåpen, og ulykker hvor raske motorkjøretøyer er involvert. Denne endringen i skademønsteret...
Solheim K
10.02.1996
Trafikkulykkene er et økende samfunnsproblem med store økonomiske konsekvenser og menneskelige problemer. Behandlingsapparatet kan ikke alltid redde liv eller redusere personskadenes omfang, selv om...
Solheim K
30.01.1996
I dette nummer av Tidsskriftet starter vi en temaserie om dagkirurgi. Her gis dagens status over hvordan dagkirurgi kan organiseres med hensyn til rutiner for pasientutvelgelse, pasientinntak, hvilke...
Solheim K
10.01.1996
I dette nummer av Tidsskriftet publiseres to artikler fra det noen vil betegne som teknologisk medisin (1, 2). Den ene (1) illustrerer hvordan høyteknologien i dag gir pasienter med en ellers dødelig...