Fortellingen om lidelsen

Heskestad S, Tjemsland L Om forfatterne
Artikkel

På sporet av narrativ medisin

Sammendrag


Det engelske ordet narrativ er de senere år tatt i bruk i flere humanistiske fag. Fortellingen om lidelsen gir pasientens perspektiv på og tolkning av lidelsen.Vi har undersøkt om metoden Five Minute Speech Sample egner seg til å få tak i pasientens fortelling. 92 pasienter med nylig diagnostisert brystkreft er intervjuet dagen før operasjon. Ifølge Mishler inneholder en fullstendig fortelling seks ledd: sammendrag, orientering, historien, evaluering, resultat og koda. 50 av pasientene gav i løpet av de fem minuttene en fortelling som hadde minimumskriteriene historie og evaluering. Ett av intervjuene er gjengitt i sin helhet. Artikkelen argumenterer for en oppvurdering av lidelseshistorien og ny fokusering på pasientens fortelling særlig ved akutte kriser og kroniske plager. Den tid som oppmerksom lytting krever av legen, betaler seg i form av økt innsikt.

Anbefalte artikler