Tjemsland L

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tjemsland L

Tjemsland L
20.02.1998
Psykiatriske symptomer ved somatisk sykdom er en gråsone i medisinen som er lite behandlet både i somatiske og psykiatriske lærebøker. I dette nummer av Tidsskriftet har Nina Aass og medarbeidere...
Heskestad S, Tjemsland L
30.03.1996
En kvalitativ studie av kvinners akutte reaksjoner ved informasjon om brystkreftdiagnose Sammendrag 92 kvinner under 71 år som var fortløpende henvist til Sentralsjukehuset i Rogaland med brystkreft...
Heskestad S, Tjemsland L
30.03.1996
På sporet av narrativ medisin Sammendrag Det engelske ordet narrativ er de senere år tatt i bruk i flere humanistiske fag. Fortellingen om lidelsen gir pasientens perspektiv på og tolkning av...