Dagkirurgi og incentiver

Høsteng T, Solheim K Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Dagkirurgi er mer kostnadseffektiv og er hos utvalgte pasienter en omsorgsform av høyere kvalitet enn innleggelse. Den kan også ofte avlaste den hardt pressede vanlige sykehusinnleggelse av pasienten. Dagkirurgi må derfor få et større omfang også i Norge enn den har i dag. En sentral betingelse for dette er å skape incentiver som gjør at dagbehandling øker, og det må utvikles metoder for innhenting av virksomhetsdata som skaper den rette basis for dette.

Anbefalte artikler