Høsteng T

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Høsteng T

Høsteng T, Solheim K
10.03.1996
Sammendrag Dagkirurgi er mer kostnadseffektiv og er hos utvalgte pasienter en omsorgsform av høyere kvalitet enn innleggelse. Den kan også ofte avlaste den hardt pressede vanlige sykehusinnleggelse...