Teofyllinforgiftninger - klinisk forløp og behandling

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Teofyllinpreparater har fortsatt en sentral plass i behandlingen av astma og kronisk obstruktiv lungesykdom. Alvorligeforgiftninger er sjeldne, og kan både skyldes kronisk overdosering og selvpåførte forgiftninger. Det kliniske forløpetav teofyllinforgiftninger avhenger ikke bare av inntaksmengden og toppkonsentrasjonen, men også av om det foreligger enakutt eller kronisk forgiftning. Teofyllin har en smal terapeutisk bredde (55-110 ccmol/l). Eliminasjonshastighetenvarierer, samtidig som interaksjoner medfører økt risiko for overdosering. Klinikken varierer fra gastrointestinaleplager, især kvalme, tremor og takykardi, til livstruende cerebrale og kardiovaskulære fenomener. Behandling diskuteresi forbindelse med sykehistorier.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media