Teofyllinforgiftninger - klinisk forløp og behandling

Aksnes H, Langberg H, Jacobsen D, Bredesen JE, Rasmussen D Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Teofyllinpreparater har fortsatt en sentral plass i behandlingen av astma og kronisk obstruktiv lungesykdom. Alvorlige forgiftninger er sjeldne, og kan både skyldes kronisk overdosering og selvpåførte forgiftninger. Det kliniske forløpet av teofyllinforgiftninger avhenger ikke bare av inntaksmengden og toppkonsentrasjonen, men også av om det foreligger en akutt eller kronisk forgiftning. Teofyllin har en smal terapeutisk bredde (55-110 ccmol/l). Eliminasjonshastigheten varierer, samtidig som interaksjoner medfører økt risiko for overdosering. Klinikken varierer fra gastrointestinale plager, især kvalme, tremor og takykardi, til livstruende cerebrale og kardiovaskulære fenomener. Behandling diskuteres i forbindelse med sykehistorier.

Anbefalte artikler