Friestad C

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Friestad C

Friestad C, Klepp K-I
30.09.1997
Sammendrag Flere undersøkelser har vist at tradisjonelle kjønnsforskjeller i røykeandel er i ferd med å jevnes ut, slik at det å røyke nå er like vanlig blant unge jenter som blant gutter. Dette har...
Friestad C, Klepp K-I
20.02.1996
En tre års oppfølgingsundersøkelse av ungdoms røykevaner I flere undersøkelser er det antydet at de siste årenes nedgang i andelen dagligrøykere blant ungdom har flatet ut og for enkelte grupper vist...