Forgiftning med klorokin

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Med bakgrunn i økende reiseaktivitet og endring av forekomst av malaria blir klorokin i tiltakende grad brukt somprofylakse og terapi. Akutt klorokinforgiftning er livstruende med fare for død som følge av hjertestans, arytmier ogapné i løpet av få timer etter inntak. Rask absorpsjon fra gastrointestinaltractus og høy toksisitet forårsaker rasktinnsettende og hurtig progredierende symptomer. Vi beskriver et tilfelle av akutt, alvorlig klorokinforgiftning hos en16 år gammel pike. Konsentrasjonen av klorokin i plasma ble initialt målt til 6,7 ccmol/l. Klorokins farmakokinetikk,kliniske symptomer og behandling ved forgiftning blir diskutert.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media