Forgiftning med klorokin

Semb SO, Jacobsen D Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Med bakgrunn i økende reiseaktivitet og endring av forekomst av malaria blir klorokin i tiltakende grad brukt som profylakse og terapi. Akutt klorokinforgiftning er livstruende med fare for død som følge av hjertestans, arytmier og apné i løpet av få timer etter inntak. Rask absorpsjon fra gastrointestinaltractus og høy toksisitet forårsaker raskt innsettende og hurtig progredierende symptomer. Vi beskriver et tilfelle av akutt, alvorlig klorokinforgiftning hos en 16 år gammel pike. Konsentrasjonen av klorokin i plasma ble initialt målt til 6,7 ccmol/l. Klorokins farmakokinetikk, kliniske symptomer og behandling ved forgiftning blir diskutert.

Anbefalte artikler