Semb SO

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Semb SO

Semb SO, Jacobsen D
10.02.1996
Sammendrag Med bakgrunn i økende reiseaktivitet og endring av forekomst av malaria blir klorokin i tiltakende grad brukt som profylakse og terapi. Akutt klorokinforgiftning er livstruende med fare...