Diagnostikk og oppfølging ved kronisk myelogen leukemi

Osland A, Shammas FV, Heikkilä R Om forfatterne
Artikkel

Påvisning og kvantitering av spesifikke transkripter

Sammendrag


Philadelphia-kromosomet som er til stede i celler fra pasienter med kronisk myelogen leukemi og akutt lymfoblastisk leukemi, kan påvises ved hjelp av revers transkriptase-polymerasekjedereaksjon (RT-PCR) i perifert blod. Vi har testet to metoder for slik påvisning. I den diagnostiske testen kan tre forskjellige BCR-ABL-translokasjoner (b3a2, b2a2 og e1a2) påvises med en enkel, flerprimet PCR-reaksjon. Ved å bruke et konkurrerende DNA-molekyl i en totrinns PCR-reaksjon, med ytre og indre primere, kan man få et kvantitativt mål for antall spesifikke BCR-ABL-transkripter. Vi testet fem pasienter med kronisk myelogen leukemi og fant at alle hadde BCR-ABL-translokasjon. De innlagte negative kontroller av pasienter med andre myeloproliferative sykdommer var alle negative. Kvantitative målinger av spesifikke BCR-ABL-mRNA viste at man kan kvantitere helt ned til ti transkripter. Analysene viste variasjonskoeffisienter på 15-30% for kvantitering av spesifikke BCR-ABL per &my;g RNA, mens måling av BCR-ABL per normal-ABL viste en variasjonskoeffisient på 10%. Disse nye metodene til å påvise BCR-ABL-translokasjon med RT-PCR synes å gi en enkel, sensitiv diagnose samt mulighet til å kunne monitorere restsykdom eller tilbakefall hos behandlede pasienter.

Anbefalte artikler