Diagnostikk og oppfølging ved kronisk myelogen leukemi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Påvisning og kvantitering av spesifikke transkripter

  Sammendrag

  Philadelphia-kromosomet som er til stede i celler fra pasienter med kronisk myelogen leukemi og akutt lymfoblastiskleukemi, kan påvises ved hjelp av revers transkriptase-polymerasekjedereaksjon (RT-PCR) i perifert blod. Vi har testetto metoder for slik påvisning. I den diagnostiske testen kan tre forskjellige BCR-ABL-translokasjoner (b3a2, b2a2 oge1a2) påvises med en enkel, flerprimet PCR-reaksjon. Ved å bruke et konkurrerende DNA-molekyl i en totrinnsPCR-reaksjon, med ytre og indre primere, kan man få et kvantitativt mål for antall spesifikke BCR-ABL-transkripter. Vitestet fem pasienter med kronisk myelogen leukemi og fant at alle hadde BCR-ABL-translokasjon. De innlagte negativekontroller av pasienter med andre myeloproliferative sykdommer var alle negative. Kvantitative målinger av spesifikkeBCR-ABL-mRNA viste at man kan kvantitere helt ned til ti transkripter. Analysene viste variasjonskoeffisienter på15-30% for kvantitering av spesifikke BCR-ABL per &my;g RNA, mens måling av BCR-ABL per normal-ABL viste envariasjonskoeffisient på 10%. Disse nye metodene til å påvise BCR-ABL-translokasjon med RT-PCR synes å gi en enkel,sensitiv diagnose samt mulighet til å kunne monitorere restsykdom eller tilbakefall hos behandlede pasienter.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media