Djupesland P

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Djupesland P

Djupesland P
30.10.1996
Sammendrag Akustisk rhinometri er en ny og enkel teknikk velegnet til objektiv beskrivelse av nesehulenes geometri. Et svakt, susende lydsignal genereres i bunnen av et rør og sendes inn i nesehulen...
Lettrem I, Djupesland P, Elverland HH
30.01.1996
Sammendrag Laryngomalasi skyldes sammenfall av supraglottiske strukturer hos spedbarn i inspirasjonsfasen, slik at det oppstår stridor. Tilstanden forekommer i alle grader fra lette symptomer uten...