Minileder

Are Brean

Forside

Les mer om

Fra redaktøren

Leder

Terje Sundstrøm

Kommentarer

Kristin Hestmann Vinjerui
Håvard Kjesbu Skjellegrind
Olav Osland
Bjørn Olav Getz Wold
Erik Ganesh Iyer Søegaard
Zhanna Kan

Debatt

Marit Hermansen
Sheraz Yaqub
Mohammad Usman Rana
Ingvild Særvold Bruserud
Ninnie Helén Bakken Oehme
André Madsen
Karen Rosendahl
Robert Bjerknes
Mathieu Roelants
Pétur B. Júlíusson

Kronikk

Ingvild J. Lægreid
Ingvild H. Sørvoll
Siw L. Ernstsen
Kjersti Daae Horvei
Stina Hauglann
Svetlana Lund
Renathe Henriksen Grønli
Christianne Solbø
Marthe Pedersen
Maria Therese Ahlen
Helene Helgeland
Maren Østvold Lindheim
Trond H. Diseth
Per A. Brodal
Per M. Thorsby
Astrid Gjelstad
Harald Reiso
Yvonne Kerlefsen
Audun Aase
Ingeborg S. Aaberge
Knut Eirik Eliassen
Randi Eikeland

Fra andre tidsskrifter

Originalartikkel

Jenny Victoria Tran
Mette Brekke
Odd Martin Vallersnes

Kort rapport

Klinisk oversikt

Anne-Brita Knapskog
Knut Engedal
Geir Selbæk
Anne-Rita Øksengård

Noe å lære av

Ann-Elin Meling Stokland
Ida Kloster
Bjørn Egil Vikse
Arne Skjold
Renate Vik
Bjørn Gunnar Nedrebø

Kort kasuistikk

Dagfinn Lunde Markussen
Jon Erik Hagen
Anette Tvedt
Ole Martin Steihaug
Rasmus Dehli Thorkildsen
Frode Thu
Lars-Eldar Myrseth
Magne Røkkum

Medisin og tall

Jo Røislien
Jan Terje Kvaløy

Fra laboratoriet

Gunhild Øygard Fosse
Ingrid Opheim Ølness

Intervju

Christina Svanstrøm

Legelivet

Språkspalten

Erlend Hem
Magne Nylenna

Tidligere i Tidsskriftet

Anmeldelser

Unnie Høigaard

Ph.d.-disputaser

Minneord

Kirsten Lundgreen
Søren Bjerre
Øystein Høvik
Cecilie Piene Schrøder
Erlend Hem
Tonje Ingarsdotter Helgesen
Elisabeth T. Swärd
Per E. Børdahl

Aktuelt i foreningen

Marit Hermansen