Gjør kloke valg-kampanjen inntar Norsk Elektronisk Legehåndbok

Tor Martin Nilsen Om forfatteren
Artikkel

NEL-redaksjonen har i samarbeid med Legeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin lagt inn anbefalinger fra Gjør kloke valg-kampanjen i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL).

NÅR BREDT UT: – Jeg har stor tro på at kloke valg-anbefalingene nå blir kjent og brukt av enda flere allmennleger, sier Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin. Foto: Thomas B. Eckhoff/Legeforeningen

Gjør kloke valg jobber for å redusere overdiagnostikk og overbehandling i helsetjenesten, og kampanjen er en norsk versjon av Choosing Wisely som ble lansert i USA i 2012. I Norge startet Gjør kloke valg som et initiativ fra Legeforeningen, i samarbeid med Norsk Pasientforening.

NEL er Skandinavias mest brukte oppslagsverk for leger og helsepersonell. Oppslagsverket oppdateres og kvalitetssikres kontinuerlig av fagpersoner fra primærhelsetjenesten, sykehus og universiteter. I Norge bruker 90 prosent av alle allmennleger NEL, i tillegg til det offentlige, sykehus og kommuner. Over 19 000 norske helsepersonell gjør oppslag i NEL hver uke.

– For at Gjør kloke valg-anbefalingene skal hjelpe klinikere og pasienter til å unngå medisinsk overaktivitet må de være lett tilgjengelige. NEL er det oppslagsverket allmennleger bruker i konsultasjoner og når kloke valg blir inkludert i NELs anbefalinger, er dette det aller viktigste for å sikre god implementering av Gjør kloke valg i allmennmedisin. Jeg har stor tro på at anbefalingene nå blir kjent og brukt av enda flere allmennleger, sier Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin.

Øker tillitt

Målet for Gjør kloke valg er at både helsepersonell og pasienter sammen skal gjøre kloke valg for å unngå overdiagnostikk og overbehandling. Pasientene inviteres også til å stille helsepersonell spørsmål om undersøkelser og behandling.

Anbefalingene og pasientspørsmålene skal gjøre det lettere å dele medisinsk usikkerhet med pasienten på en måte som øker tilliten mellom pasient og behandler, og dermed økes kvaliteten på arbeidet.

Flere foreninger med

I tillegg til Legeforeningen og Norsk Pasientforening har Den norske tannlegeforening, Norsk Kiropraktorforening, Norsk Fysioterapeutforbund, Norges Optikerforbund, Jordmorforbundet - NSF, Helsesykepleiere – NSF og Norges Farmaceutiske Forening også sluttet seg til kampanjen.

Tannlegeforeningen og flere fagmedisinske foreninger i Legeforeningen har laget anbefalinger om prosedyrer og behandling som bør unngås. Flere foreninger og fagmedisinske foreninger er også i gang med dette arbeidet og anbefalingene publiseres fortløpende på Gjør kloke valgs nettside.

Les mer om Gjør kloke valg på www.legeforeningen.no/klokevalg.

Anbefalte artikler