Tema: Rettspsykiatri og tilregnelighet
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media