Tema: Helse og kultur
NO IMAGE
10.01.2002
Omkring 1900 døde det årlig over 6 000 mennesker av tuberkulose i Norge. Omkring 1940 var dette tallet redusert til vel 2 600 (1). Først etter krigen kom vaksinasjon og antibiotika i bruk, og...
NO IMAGE
10.01.2002
Basert på artikkelen Barnfrie kvinner – til besvær eller til begjær? (16) Fra TV-skjermen lyser hun mot meg, 35-åringen med det viltre håret, de levende øynene, den hvite T-skjorten, sittende på den...
NO IMAGE
10.01.2002
Dagens estetisk og politisk korrekte kropp er glatt, muskuløs, velsmurt og luktfri. Den er konstruert på en måte som viser at det er nedlagt atskillige timer i treningslokaler. Det skal synes at...
NO IMAGE
10.01.2002
Forskningsprosjektet som ligger til grunn for denne diskusjonen hadde sitt utgangspunkt i HIV-epidemien og ble gjennomført i samarbeid med Helseutvalget for homofile (statlig fullfinansiert...
NO IMAGE
10.01.2002
Den norske straffeloven fra 1842 la fundamentet for et sterkere medisinsk nærvær i rettsapparatet. I lovens kapittel 7§ 2 heter det: ”De handlinger er straffrie, som forøves af Galne eller Afsindige...
NO IMAGE
10.01.2002
Medisinsk teknologi gjør mer enn å generere kunnskap om tilstander (1). Som annen teknologi griper den inn i situasjonene der den brukes (2). Dette vil i det følgende illustreres gjennom en diskusjon...
NO IMAGE
10.12.2001
Helse har til alle tider vært en essensiell verdi for mennesket. Det gjenspeiler seg i de store religionene som er rike på løfter om helse som belønning og sykdom som straff (1). Helseidealet, det...
NO IMAGE
10.12.2001
To av tre pasienter søker lege for symptomer eller helseplager (1). Legen skal finne ut hva plagene skyldes og hva som kan gjøres (2). I den kliniske hverdag hender det ikke sjelden at behandling...
NO IMAGE
10.12.2001
Tidene endres – også for pasienter som husker da det hang plansjer av Karius og Baktus, råtnende tenner og instruksjoner om riktig tannpuss (gulroten) på tannlegekontorets halvmørke venterom. Flere...
NO IMAGE
10.12.2001
I kugalskapens tid er spørsmål om risiko ved mat aktualisert i hele Europa. Her i Norge arbeides det med en ny lov om kontroll av næringsmidler, som oppfølging av NOU 1996: 10, Effektiv matsikkerhet...