Tema: Ernæring og helse
NO IMAGE
04.10.2007
Riktig ernæring er viktig for den enkeltes helse og for folkehelsen generelt. Tidsskriftet presenterte i 2004 en temaserie om ernæring som skapte interesse og ble mye lest. Kunnskapen om ernæringens...
NO IMAGE
04.10.2007
I Norge økte hjerte- og kardødeligheten med 100 % blant menn og 50 % blant kvinner fra 1951 – 55 til 1970 ( 1 ). Dette ledet tidlig til forskningsaktivitet for å kartlegge individuelle risikofaktorer...
NO IMAGE
04.10.2007
Hjerte- og karsykdom var årsak til 38 % av alle dødsfall i Norge i 2004 ( 1 ). For hjerteinfarkt er det vist nedgang både for dødelighet og sykelighet i aldersgrupper under 80 år ( 1 , 2 )...
NO IMAGE
04.10.2007
De siste årene har mange hevdet at melkeinntaket bør begrenses, fordi melkefett er rikt på mettet fett. Kostråd til befolkningen bør være spesifikke, korte og klare, og det er hevdet at rådet bør...
NO IMAGE
20.09.2007
Riktig ernæring er viktig for den enkeltes helse og for folkehelsen generelt. Tidsskriftet presenterte i 2004 en temaserie om ernæring som skapte interesse og ble mye lest. Kunnskapen om ernæringens...
NO IMAGE
20.09.2007
I april 2006 lanserte Verdens helseorganisasjon (WHO) en ny vekststandard for barn i alderen 0 – 5 år ( 1 ). De nye vekstkurvene viser hvordan barn bør vokse, ikke kun hvordan de vokser på et...
NO IMAGE
20.09.2007
I 1892 viste Paul Ehrlich at nyfødte mus ble beskyttet mot de toksiske effektene av plantegiftene abrin og ricin dersom de fikk morsmelk fra en immunisert mor. Samtidig registrerte han at de...
NO IMAGE
20.09.2007
Temaet «ernæring i svangerskapet» omfatter alle sider ved kostholdet i tilknytning til graviditet, fødsel og amming. Interessen for ernæringsstatus hos gravide var i mange år liten i vestlige samfunn...
NO IMAGE
06.09.2007
Små barn lar seg lett påvirke av reklame – også for usunn mat og drikke. Illustrasjonsfoto Scanpix Creative/SCANPIX Fedme er i ferd med å bli et alvorlig helseproblem blant barn og unge verden over...
NO IMAGE
06.09.2007
Riktig ernæring er viktig for den enkeltes helse og for folkehelsen generelt. Tidsskriftet presenterte i 2004 en temaserie om ernæring som skapte interesse og ble mye lest. Kunnskapen om ernæringens...