Tema: Alkohol
NO IMAGE
23.01.2003
I Tidsskriftet nr. 1–2/2003 publiseres en serie artikler om alkohol. Serien er initiert av Pål Gulbrandsen. I Norge drikkes alkohol av flere og flere, og stadig færre er totalt avholdende...
NO IMAGE
23.01.2003
Alkohol har mange skadevirkninger. Noen av de best kjente er vanligvis knyttet til svært høyt konsum: alkoholisme, levercirrhose og alkoholisk nevropati. Det er vanlig å anta at 1 – 2 % av...
NO IMAGE
23.01.2003
Alkoholvaner og alkoholpolitikk er ikke unndratt internasjonalisering og globalisering. På grunn av sitt medlemskap i EØS har Norge allerede måttet oppgi import og grossistdelen av alkoholmonopolet,...
NO IMAGE
09.01.2003
I Tidsskriftet nr. 1–2/2003 publiserer vi en serie artikler om alkohol. Serien er initiert av Pål Gulbrandsen. Folk drikker svært ulike mengder alkohol. Noen er totalt avholdende, de fleste vil vel,...
NO IMAGE
09.01.2003
Føremålet med denne artikkelen er å gje eit kort oversyn over korleis dei norske styremaktene har vald å organisere tiltak for å redusere skadeverknadene av rusmiddelbruk. Utgangspunktet er tiltak i...
NO IMAGE
09.01.2003
Når problemstillinger rundt skadelig bruk av alkohol skal presenteres, er det naturlig at også familiemedlemmenes situasjon og reaksjoner blir trukket frem. For hver rusmiddelmisbruker blir i...