Møte 8.12.2006
NO IMAGE
18.01.2007
Arbeidsgivere som får innsyn i helsepersonells e-post, kan komme bort i lovbestemt taushetsbelagt informasjon. Legeforeningen oppfordrer i en høringsuttalelse myndighetene til å avklare hvordan man...
NO IMAGE
18.01.2007
Både turnusleger og veiledere opplever at turnustjenesten gir høy grad av læringsverdi for turnuslegen og samtidig nyttig arbeidsinnsats for arbeidsgiver. Ole Tunold har vært prosjektleder for...
NO IMAGE
18.01.2007
Statusrapport 2008 Tema for Legeforeningens statusrapport i 2008 er helse og helsetjenester for innvandrerbefolkningen. Rapporten vil i all hovedsak avgrenses til innvandrere med ikke-vestlig...
NO IMAGE
18.01.2007
– Leger skal ikke bistå politiet ved uttransportering av asylsøkere, men dette er ikke til hinder for at en lege kan gi en medisinsk vurdering av transportdyktighet. Legen kan være til stede dersom...
NO IMAGE
18.01.2007
Sekretariatet skal i løpet av 2007 utarbeide en konkret aktivitetsbasert rapporteringsmal basert på hovedtrekkene i ny regnskapsstandard for ideelle organisasjoner. Vedtaket i sentralstyrets...