Møte 5.12.2003
NO IMAGE
22.01.2004
Det er positivt at det legges frem forskrifter om unntak fra kravet om godkjenning for overføring av biobankmateriale. Dette uttaler Legeforeningen i sitt høringssvar om forslaget til en forskrift...
NO IMAGE
22.01.2004
Det bør gjennomføres en inntektsundersøkelse hos privatpraktiserende spesialister og fastleger. En inntektsundersøkelse kan avdekke forskjeller i inntekter mellom grupper av spesialister...
NO IMAGE
22.01.2004
Det er ikke behov for å endre avtaler og regelverk, er en av konklusjonene på en spørreundersøkelse. Legeforeningen får av og til meldinger om problemer fra tillitsvalgte medlemmer. Det kan gjelde...