Akutt- og mottakmedisin
NO IMAGE
14.12.2020
Michael Donahoe, Mark T. Gladwin Critical Care and Hospitalist Medicine Made Ridiculously Simple 388 s, tab, ill. Miami, FL: MedMaster, 2020. Pris USD 50 ISBN 978-1-935660-34-7 Boken henvender seg...
03.12.2020
Ved covid-19 med truende respirasjonssvikt bør verken eldre eller pasienter i sykehjem fratas muligheten til medikamentell behandling. Dokumentert effekt av medikamentell behandling og erfaringer fra...
23.11.2020
Festing i lukkede rom med strømforsyning til lyd og lys via dieselaggregat kan gi kullosforgiftning. Hvordan skal slike forgiftninger behandles? Karbonmonoksid (CO, kullos) dannes ved ufullstendig...
26.10.2020
I ordbøkene finnes det ingen anbefalt forkortelse for øyeblikkelig hjelp . Det trenger vi. Illustrasjon: Science Photo Library / NTB Uttrykket øyeblikkelig hjelp brukes mye i helsetjenesten, men det...
15.09.2020
Vi mistenker at mange utvikler tromboembolisme ved covid-19-infeksjon. Profylakse bør vurderes også til ikke-innlagte pasienter. Koagulasjonsforstyrrelser og tromboembolisme ved covid-19 ser ut til å...
13.08.2020
En kvinne i 60-årene med covid-19-utløst akutt lungesviktsyndrom hadde stasjonær kritisk sykdom etter tre ukers intensivbehandling. Dag 19 på respirator fikk hun behandling med steroider. Det ble...
03.07.2020
Kommunelegene skal oppdage og slå ned lokale utbrudd av covid-19 mens vi prøver å lære mer om viruset og sykdommen og forbereder oss på nye bølger. Folket,...
19.06.2020
Hvilke tiltak kan vi gjøre for å ivareta smittevernhensyn og unngå kollaps av sykehusenes akuttmottak ved en pandemi? Akershus universitetssykehus (Ahus) har landets største akuttmottak med ca. 46...
15.06.2020
Da Kine Jordbakke fikk turnusplass i Seljord, forsøkte hun å bestikke en kompis til å ta den i stedet. Nå jobber hun dag og natt for å beskytte de om lag 3 000 innbyggerne i kommunen mot covid-19...