Reportasje
30.03.2020
Den en gang så friske, fertile og vitale fastlegeordningen er omgjort til en 19 år eldre ordning med tilnavn krise. Og i en ordning i krise er det vanskelig å få folk til å jobbe. Per Olav Hognestad...
24.06.2019
Som fastlege i Lyngen kommune jobber Bjarte Skille døgnet rundt i to uker – før han tar fire uker fri. Tidsskriftet fulgte ham gjennom et døgn på vakt. Bjarte Skille på legevisitt på Lyngstunet helse...
25.02.2019
Kritiske røster mener det han gjør ikke er forenlig med legegjerningen. Men Karim Sayed føler seg som helsepersonell når han er på jobb. Karim Sayed mener etikken er viktig i estetisk medisin. –...
05.12.2018
Gro Vik Knutsen ble overrasket da hun oppdaget hvor streng Helsetilsynet er i saker der leger inngår forhold til pasienter. Studentene Nora (26) og Andreas (26) ønsker seg mer undervisning om hvilke...
30.10.2018
Snart må flere leger bruke briller. Det er Aslak Steinsbekk helt sikker på. Denne mannen ser noe mange ikke ser. Vi fikk lov til å kaste flere blikk inn i fremtiden da vi møtte Aslak Steinsbekk i...
03.09.2018
Målet om én innbygger – én journal ble satt av regjeringen i 2012. Seks år senere er det fremdeles langt frem. Merkelappen som ble satt på den første generasjonen IT-systemer i Helse-Norge var ofte «...
26.06.2018
For mange er det et skrekkscenario med en slik melding over høyttaleren. Brått rives man ut av feriemodus og må melde seg til tjeneste. Marlene Sandberg har 26 års erfaring som kabinpersonell, og...
12.06.2018
Hvert år rammes 3 000 yrkesaktive av strømulykker her i landet. – Jeg skvatt godt til, forteller elektrikerlærling Erik Holen om hendelsen på jobb for noen måneder siden. Verneombud for Caverion...
28.05.2018
Møtet med en liten enhet i rolige omgivelser kan forklare de gode resultatene etter prøveprosjektet med medikamentell abort hos avtalespesialist. Anette Berg hos Oslogynekologene på Majorstuen var en...
01.05.2008
I Tidsskriftets podkast for nr. 10/2008 kan du høre intervju med Unn Ljøstad om flått og borreliainfeksjon. Reportere: Oda Riska og Eline Feiring. Les artikkelen: Lyme-borreliose hos voksne