Yngvar Tveten

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Yngvar Tveten

Silje B. Jørgensen, Nina Handal, Kaja Linn Fjeldsæter, Lars Kåre Kleppe, Torni Myrbakk, Dorthea Hagen Oma, Yngvar Tveten, Mette Walberg, Grethe Ørnevik
20.03.2018
For many years, Norwegian health services have enacted strict measures to prevent the spread of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA). In 2015, a total of 2 233 cases of MRSA (43 per 100...
Silje B. Jørgensen, Nina Handal, Kaja Linn Fjeldsæter, Lars Kåre Kleppe, Torni Myrbakk, Dorthea Hagen Oma, Yngvar Tveten, Mette Walberg, Grethe Ørnevik
19.03.2018
Norsk helsevesen har i mange år gjennomført strenge tiltak for å hindre spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA). I 2015 ble det rapportert inn 2 233 tilfeller av MRSA (43 per...
Dagfinn Skaare, Yngvar Tveten, Bjørn-Erik Kristiansen
13.12.2007
Nasjonalt folkehelseinstitutt har offentliggjort tall for diagnostikk av genital infeksjon med Chlamydia trachomatis i 2006. Statistikken viser både en høy andel positive prøveresultater og et...
Bjørn-Erik Kristiansen, Nils Grude, Yngvar Tveten, Andreas Emmert
22.10.2009
Er norske leger og laboratorier for dårlige til å påvise borreliose, slik mediene gjentatte ganger i den senere tid har hevdet? Rekvirerende lege bør skjerpe indikasjonsstillingen ved prøvetaking –...
Yngvar Tveten
01.07.2004
Vellykket behandling av stafylokokkinfeksjoner er avhengig av hurtig og korrekt identifikasjon samt påvisning av følsomhet for antimikrobielle midler. Utvikling av genotypiske metoder for påvisning...
Yngvar Tveten
06.11.2003
Sverre Rørtveit & Guri Rørtveit publiserer i Tidsskriftet nr. 18/2003 svært verdifulle observasjoner vedrørende en epidemi med bulløs impetigo forårsaket av fusidinresistente gule stafylokokker...
Nils Grude, Yngvar Tveten, Bjørn-Erik Kristiansen
04.12.2003
I Tidsskriftet nr. 17/2003 har Anna-Karina Brandal et innlegg om personlige erfaringer med residiverende cystitt ( 1 ). Dette gir på mange måter grunnlag for refleksjoner. Hun har, sin unge alder til...
Nils Grude, Yngvar Tveten
20.01.2002
I 1989 beskrev Christensen og medarbeidere (1) en urinveispatogen bakterie kalt ALO (Aerococcus-like organism). Senere er det kommet rapporter både fra Europa og USA om denne bakteriens patogene...
Nils Grude, Yngvar Tveten, Per Øyvind Torp, Olav Laastad
30.10.2001
I 1914 beskrev Schottmüller et isolat i blodkultur isolert fra en mann bitt av rotte (1). Videre ble det i 1926 beskrevet et utbrudd av feber og utslett hos 86 personer i Haverhill, USA. Infeksjonen...
Kristine Bø, Lisbeth Rustad, Stig Harthug, Per Espen Akselsen*, Yngvar Tveten
20.01.2001
Meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) er resistente mot alle betalaktamantibiotika inklusive penicillinasestabile penicilliner. Betalaktamantibiotika binder seg til de penicillinbindende...
Bjørn-Erik Kristiansen, Andy Jenkins, Yngvar Tveten, Bjørn Karsten, Øystein Line, Anneli Bjöersdorff
10.03.2001
Human granulocytær ehrlichiose ble først beskrevet av den norske legen Johan Bakken i USA i 1994 (1). Det første dokumenterte tilfellet i Europa ble oppdaget i Slovenia i 1997 (2). Sykdommen skyldes...
Yngvar Tveten, Marjut Anneli Sarjomaa, Dagfinn Skaare, Nils Grude, Ørjan Samuelsen
08.04.2011
Det skjer en bekymringsfull økning i forekomsten av multiresistente bakterier både i Norge og i andre land. Det er etablert retningslinjer som anbefaler at pasienter som overføres fra sykehus i land...
Yngvar Tveten, Sølvi Noraas, Audun Aase
28.01.2014
Cellulære tester for påvisning av borreliasykdom benyttes av noen utenlandske laboratorier. Disse tillegges av enkelte leger i Norge betydelig vekt i diagnostikken av såkalt kronisk borreliose. Det...