William Ottestad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av William Ottestad

William Ottestad, Mari Seim, Jens Otto Mæhlen
21.04.2020
Some COVID-19 patients deteriorate rapidly and seemingly without warning. This is also true for relatively young patients who were previously healthy or who had only minor underlying conditions. We...
William Ottestad, Mari Seim, Jens Otto Mæhlen
17.04.2020
Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140. doi: 10.4045/tidsskr.20.0299. Tittelen på artikkelen skal være Covid-19 med stille hypoksemi. Dessuten skal det i artikkelen stå: Pasientene utvikler det vi kaller «...
William Ottestad, Mari Seim, Jens Otto Mæhlen
11.04.2020
Enkelte covid-19-pasienter fallerer raskt og tilsynelatende uten forvarsel. Dette gjelder også relativt unge pasienter som er tidligere friske eller har beskjedne tilleggssykdommer. Vi...
William Ottestad, Per B. Bredmose, Per Olav Berve, Halvard Stave, Gunnar Farstad, Lars Wik, Mårten Sandberg
02.05.2017
Vi setter pris på det store engasjementet som vårt innlegg om prehospital torakotomi i Tidsskriftet nr. 23 – 24/2016 har skapt ( 1 ). Søreide og medarbeidere er i sitt innlegg ( 2 ) kritiske til...
William Ottestad, Per B. Bredmose, Per Olav Berve, Halvard Stave, Gunnar Farstad, Lars Wik, Mårten Sandberg
02.02.2017
Kaljusto og medarbeidere ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, har publisert en studie som viste utfallet hos pasienter med penetrerende hjerteskade i perioden 2001 – 10 ( 1 ). De identifiserte 60...
William Ottestad, Per B. Bredmose, Per Olav Berve, Halvard Stave, Gunnar Farstad, Lars Wik, Mårten Sandberg
20.12.2016
Standard cardiopulmonary resuscitation (CPR) is ineffective for treating traumatic cardiac arrest. The mortality of patients whose vital signs fail at the scene of injury and are brought to hospital...
William Ottestad, Per B. Bredmose, Per Olav Berve, Halvard Stave, Gunnar Farstad, Lars Wik, Mårten Sandberg
20.12.2016
Standard hjerte-lunge-redning er ineffektivt ved traumatisk hjertestans. Pasienter som mister livstegn på skadestedet, og som bringes til sykehus under pågående hjerte-lunge-redning, har tilnærmet...