Wenche Reed

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Wenche Reed

Wenche Reed
28.06.2007
Greenfeld, KT. China syndrome The true story of the 21st century’s first great epidemic. 464 s. London: Penguin, 2006. Pris GBP 9 ISBN 978-0-141-02753-1 Karl Taro Greenfeld var i årene 2002 – 04...
Wenche Reed
19.11.2009
Hannon-Fletcher, M Maxwell, P Advanced techniques in diagnostic cellular pathology 196 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2009. Pris GBP 40 ISBN 978-0-470-51597-6 Innen diagnostisk patologi...
Wenche Reed
05.01.2006
Vi var flere som på medisinstudiet fikk en aha-opplevelse da vi endelig kom til 9. termin og patologien. I «lille» Robbins Basic pathology ( 1 ) kunne vi se hvordan betennelsescellene gikk til angrep...
Wenche Reed
19.02.2004
I studiens første del inngår 613 kvinner med brystkreft uten spredning til aksillære lymfeknuter, behandlet ved Radiumhospitalet 1964 – 72 og 1977 – 82. Tumorvevet ble immunhistokjemisk undersøkt på...
Aasmund Berner, Eva Sigstad, Wenche Reed, Bjørn Risberg
12.06.2003
Brystkreft er den klart hyppigste kreftform hos kvinner. I Norge var det 2 367 nye tilfeller i 1999, og hver 11. kvinne vil utvikle brystkreft. Flere enn 50 % av premenopausale og en høy prosentdel...
Svetlana Tafjord*, Hanne Qvist, Trond Velde Bogsrud, Wenche Reed
12.06.2003
Tumorspredning til aksillære lymfeknuter er fortsatt den sterkeste prognostiske faktor ved brystkreft ( 1 ). Aksilledisseksjon er gullstandarden ved undersøkelse av de aksillære lymfeknuter, men...
Wenche Reed, Roger Bjugn
03.06.2010
Norske biobanker er en forskningsressurs i verdensklasse. Vi har derfor forutsetninger for å drive biobankrelatert forskning av høy internasjonal kvalitet, men potensialet er ikke tatt godt nok ut...
Wenche Reed
07.10.2010
Dierichx, Kris Borry, Pascal New challenges for biobanks: ethics, law and governance 277 s, ill. Mortsel: Intersentia Publishing, 2009. Pris EUR 62 ISBN 978-90-5095-974-2 Biobanker er systematiske...
Wenche Reed
06.05.2011
Tvedt, Morten Walløe Norsk genressursrett Rettslige betingelser for innovasjon innenfor bio- og genteknologi. 380 s. Oslo: Cappelen akademisk, 2010. Pris NOK 498 ISBN 978-82-02-30585-7 Denne...
Wenche Reed
04.02.2011
Solbakk, Jan Helge Holm, Søren Hofmann, Bjørn The ethics of research biobanking 357 s, ill. Heidelberg: Springer, 2010. Pris USD 189 ISBN 978-0-387-93871-4 Boken er resultat av et internasjonalt...
Ying Chen, Wenche Reed, Tor-Arne Hanssen
27.05.2014
Bjugn og medarbeidere diskuterer i Tidsskriftet ( 1 ) behovet for en strukturert elektronisk patologirapport og refererer til et prosjekt fra Ontario, Canada. I artikkelen konkluderer forfatterne med...