Wenche Reed

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Wenche Reed (f. 1954) er leder av Forskningsseksjonen, Stab forskning, innovasjon og utdanning, Oslo universitetssykehus, nestleder i styret i Den norske patologforening og leder av foreningens forskningsutvalg.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Artikler av Wenche Reed
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media