Nyttig om supplerende teknikker i diagnostisk patologi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hannon-Fletcher, M

  Maxwell, P

  Advanced techniques in diagnostic cellular pathology

  196 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2009. Pris GBP 40

  ISBN 978-0-470-51597-6

  Innen diagnostisk patologi skjer det en spennende og krevende metodisk utvikling. Dette skyldes nye molekylære teknikker og dermed nye muligheter til skreddersydd behandling, spesielt innen kreftbehandling (targeted therapies). Det medfører økende krav til patologers kunnskap innen immunologi, biokjemi, celle- og molekylærbiologi og informasjonsteknologi. Denne utgivelsen skal gi basiskunnskaper om nye teknikker i cellulær patologi for studenter og forskere innen biomedisinske fag.

  Kapitlene er redigert av fagfolk fra England og Irland og beskriver forskjellige diagnostiske teknikker, som immunocytokjemi, in situ-hybridisering og virtuell mikroskopi. For hver enkelt teknikk beskrives prinsipper, metoder, dens plass i patologens diagnostiske hverdag og fremtidige muligheter. Hvert kapittel har en oppdatert referanseliste og er rikt illustrert med gode tabeller og klare illustrasjoner i farger. I slutten av enkelte er det også lagt inn nyttige nettadresser. Formatet tillater ikke at man går i dybden angående teknikkene som beskrives, men forfatterne gir greie oversikter over metodikk og indikasjonsområder. De forskjellige metodene illustreres med vanlige problemstillinger fra patologenes hverdag. I kapitlet om cytopatologi er det viet plass til cervixscreening og HPV-vaksinasjon. Biomarkører som hormonreseptorer og HER2 ved brystkreft diskuteres i kapitlet som omhandler immuncytokjemi (immunhistokjemi). Teksten er lettlest, og gode underavsnitt gjør det enkelt å finne frem. Bakerst er det en innholdsrik ordliste.

  Med boken følger et nettbasert undervisningsmateriell (www.pathxl.com.). Det er et samarbeidsprosjekt mellom forlaget og forfatterne av kapittel 1, Virtuel microscopy. De er del av en gruppe patologer fra Belfast som har etablert et selskap, i-Path Diagnostics Ltd., som arbeider med programvare på området. Mulighetene til virtuell mikroskopering er detaljert og godt beskrevet, åpenbart av entusiaster. Det undervisningsmateriellet vi får tilgang til på nettet er begrenset, men det gir en pekepinn om teknikkens muligheter innen undervisning, etterutdanning og kvalitetssikring av diagnostikk på tvers av sykehusavdelinger nasjonalt og internasjonalt. Det illustrerer også at virtuell mikroskopi er tidkrevende og at god, gammeldags mikroskopering fortsatt er gullstandarden i det daglige diagnostiske arbeidet.

  Patologene avkreves i dag mer og mer detaljerte diagnoser, gjerne på mindre og mindre materiale, som nålebiopsier og finnålsaspirasjoner. Som et ledd i den diagnostiske utredningen forventer klinikerne at patologene gir prognostisk og prediktiv tilleggsinformasjon. Det er derfor helt nødvendig at patologene mestrer de teknikkene som beskrives her. Advanced techniques in diagnostic cellular pathology er for overfladisk for klinikere og forskere som daglig arbeider med metodene, men kan absolutt anbefales som en grei innføring for studenter, patologer in spe og erfarne spesialister.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media