Køer som resultat av statistiske tilfeldigheter

Waaler HT, Iversen T Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Køer og ventelister er sentrale problemer i norsk helsepolitisk debatt. Til grunn for denne debatten bør det ligge en forståelse av køers egenskaper. Vi har brukt et simuleringsprogram (Powersim) for å vise noen elementære egenskaper ved danning av køer. Vi viser at tilfeldigheter i ankomst og i behandlingsbehov i seg selv virker kødannende. Vi viser at kødanning øker i takt med omfanget av disse tilfeldighetene. Til slutt viser vi at en eliminering av køene vil kreve en meget stor kapasitet. Dette vil medføre en risiko for at kapasiteten i perioder forblir ubrukt.

Anbefalte artikler