Re: En kvinne i 40-årene med kreft, synkope og kramper

Vinjar Fønnebø Om forfatteren

Denne kasuistikken beskriver alvorlige bivirkninger av alternativ behandling med cesium (1). Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) varslet den 27. november Helsedirektoratet om denne formen for alternativ behandling av kreft. Mer informasjon om saken finnes på Nifab.no, en statlig nettportal som tilbyr kunnskapsbasert informasjon om alternativ behandling (2).

1

Warsame MO, Gamboa D, Nielsen EW. En kvinne i 40-årene med kreft, synkope og kramper. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 1855 – 7. [PubMed]

2

Nifab.no. Cesium – Farlig kreftbehandling på veg inn i Norge. 27.11.14. http://nifab.no/aktuelt/nifab/advarer_mot_farlig_kreftbehandling (12.12.2014).

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler