Valdemar Grill

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Valdemar Grill

Valdemar Grill, Ingrid Hals
06.12.2019
Skjult autoimmun voksendiabetes (LADA) kan betraktes som en mellomform av type 1- og type 2-diabetes. Behandlingen av denne er omdiskutert. Vi har nylig publisert en randomisert studie som vi mener...
Valdemar Grill
14.12.2006
Jeg har med interesse lest et innlegg av Grete Aastorp i spalten Personlige opplevelser i Tidsskriftet nr. 17/2006 ( 1 ). Aastorp føler seg godt fornøyd med tilleggsmedisinering av liotyronin (T3)...
Bjørn Olav Åsvold, Magnus Jonsbu, Valdemar Grill
10.09.2000
Sulfonylureapreparater har vært brukt til behandling av type 2-diabetes i over 40 år (1). Den store prospektive studien som ble utført i USA av University Group Diabetes Program (UGDP) og sluttført...
Valdemar Grill
10.08.2000
Jøran Hjelmesæth har helt rett. De presiseringer som angis skal tilføyes diagnosekriteriene. Takk for synspunktene.
Valdemar Grill, Tor Claudi, Ivar Følling, Trond Jenssen, Kristian Hanssen, Jak Jervell
20.06.2000
Diabetes mellitus er karakterisert av kronisk hyperglykemi. Hyperglykemi kan gi symptomer som tørst, polyuri, tretthet, men kan også være uten symptomer. Diagnosen må stilles ut fra...
Valdemar Grill
30.09.2000
Glukosens egeneffekt på insulinfrigjøringen Hva er mekanismene bak følsomheten for glukose? De er for en stor del betinget av de forhold som styrer glukosemetabolismen i betacellene. Glukose...
Bjørn Olav Åsvold, Kristian Espeland, Marit Rokne Bjørgaas, Valdemar Grill
07.01.2011
Diabetisk retinopati er en av hovedårsakene til synstap i den vestlige verden. Tilstanden klassifiseres oftest som bakgrunnsretinopati eller proliferativ retinopati. Bakgrunnsretinopati er det første...
Valdemar Grill
08.04.2014
Ved vår avdeling behandler vi mange pasienter med hypertyreose, oftest med tyreostatika og vanligvis med karbimazol. Flere pasienter har tatt kontakt med avdelingen i januar og februar, da de ikke...