Immunologisk utredning ved hypogammaglobulinemi

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Humorale immunsvikttilstander må vurderes når man står overfor pasienter med gjentatte luftveisinfeksjoner oginfeksjoner med lavvirulente agenser. Vi presenterer to pasienter med en sykehistorie preget av residiverendeluftveisinfeksjoner. Begge pasienter hadde humoral immunsvikt karakterisert som hypogammaglobulinemi av vanlig variabeltype. Vi gir en kort oversikt over denne sykdommen, med vekt på den immunologiske utredningen av hypogammaglobulinemi.Første trinn i diagnostikk av disse pasientene er analyse av serum-immunglobulin-nivåer. Til tross for erkjentinfeksjon vil man hos pasienter med humoral immunsvikt ofte finne falskt negativ infeksjonsserologi.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media