Immunologisk utredning ved hypogammaglobulinemi

Jureen R, Ulvestad E Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Humorale immunsvikttilstander må vurderes når man står overfor pasienter med gjentatte luftveisinfeksjoner og infeksjoner med lavvirulente agenser. Vi presenterer to pasienter med en sykehistorie preget av residiverende luftveisinfeksjoner. Begge pasienter hadde humoral immunsvikt karakterisert som hypogammaglobulinemi av vanlig variabel type. Vi gir en kort oversikt over denne sykdommen, med vekt på den immunologiske utredningen av hypogammaglobulinemi. Første trinn i diagnostikk av disse pasientene er analyse av serum-immunglobulin-nivåer. Til tross for erkjent infeksjon vil man hos pasienter med humoral immunsvikt ofte finne falskt negativ infeksjonsserologi.

Anbefalte artikler