Tysnes O-B

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tysnes O-B

Romi F, Kråkenes J, Thomassen L, Tysnes O-B
30.08.1999
Sammendrag Ektatiske arterier på basis cranii er en tilstand som forekommer hos 3% av pasienter med førstegangs hjerneinfarkt. Tilstanden kalles dolikoektasi og predisponerer for lakunære infarkter...
Sande R, Tysnes O-B
30.01.1997
Sammendrag Humane spongiforme encefalopatiar har den siste tida fått mykje omtale på bakgrunn av ein mogleg ny variant av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom og den eventuelle samanhengen mellom denne og...
Tysnes O-B, Krokeide M, Bjerke L, Digranes A
10.08.1996
Sammendrag Urin fra 15 pasienter med blæreparese som følge av ryggmargsskade ble ukentlig observert og analysert for leukocytter i til sammen 352 uker. I 274 tilfeller ble bakteriologisk undersøkelse...
Skjærpe KA, Tysnes O-B, Mørk S
30.03.1996
Litteraturoversikt med utgangspunkt i to tilfeller av Creutzfeldt-Jakobs sykdom Sammendrag I løpet av de siste årene har sykdommene scrapie hos sau og bovin spongiform encefalopati hos storfe fått...