Kostvaner i Hedmark i forhold til kjønn, utdanning og sivilstand

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I flere studier er det vist at personer med lang utdanning følger anbefalingene om økt inntak av frukt og grønnsaker oget redusert inntak av fett bedre enn personer med kort utdanning. Formålet med denne studien var å se på sammenhengenmellom kosthold og kjønn, utdanning og sivilstand blant voksne personer i et norsk fylke i slutten av 1990-årene.

  Alle innbyggerne i Hedmark fylke i alderen 40-42 år (n = 7870) ble i 1997 invitert til å delta i Statenshelseundersøkelsers 40-åringsundersøkelse, og 64% deltok. Disse besvarte et spørreskjema som blant annet omhandletkosthold og utdanningslengde. Skjemaet inkluderte spørsmål om inntak av fisk, frukt/grønnsaker, melk og fett.

  Det var prosentvis flere kvinner enn menn som spiste fisk minst én gang i uken og frukt/grønnsaker og skummetmelkdaglig. Kvinnene unnlot i større grad å bruke smør og margarin på brødet.

  Inntaket av fisk, frukt/grønnsaker og skummetmelk økte med utdanningslengde. Det var også flere av dem med langutdanning som ikke brukte smør/margarin på brødet.

  Sammenhengen mellom sivilstand og kosthold var ikke tydelig.

  Kvinner fulgte kostholdsanbefalingene i større grad enn menn, og personer med lang utdanning holdt seg mer tilanbefalingene enn gruppene med kortere utdanning.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media