Tvedt B

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tvedt B

Tvedt B, Kjuus H
30.06.1997
Sammendrag Følgene av langvarig lavgradig CO-eksponering, “kronisk CO-forgiftning”, er omstridt. Under den annen verdenskrig førte bensinmangel til utstrakt bruk av ved som drivstoff, særlig i de...
Tvedt B, Krogstad JM, Berstad J
20.10.1996
Sammendrag Sunnaas sykehus behandlet i løpet av to år fem pasienter med hypoksiske hjerneskader forårsaket av karbonmonoksid, fire av dem etter selvmordsforsøk med bileksos. To av pasientene hadde...
Tvedt B, Krogstad JM, Berstad J, Roalsø S
20.10.1996
Sammendrag En verftsarbeider sveiset i et rør, med argon som dekkgass. Da han etter en pause skulle kontrollere sveisen, besvimte han inne i røret. Han ble reddet ut etter 15-20 minutter, og kom til...