Kronisk CO-forgiftning

Tvedt B, Kjuus H Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Følgene av langvarig lavgradig CO-eksponering, “kronisk CO-forgiftning”, er omstridt. Under den annen verdenskrig førte bensinmangel til utstrakt bruk av ved som drivstoff, særlig i de nordiske landene. Dette forårsaket mange tilfeller av både “akutte” og “kroniske” CO-forgiftninger. Typiske symptomer på “kronisk CO-forgiftning” var hodepine, svimmelhet og tretthet. Symptomene gikk oftest over etter noen uker eller måneder. Det ble antatt at det var store individuelle forskjeller i følsomhet for karbonmonoksid, og at noen fikk varige skader. Erfaringene fra generatorgassepoken er blitt mer eller mindre “glemt”, og kronisk CO-forgiftning kan i dag lett bli oversett. To tilfeller av slik forgiftning er beskrevet. En kranfører ved et smelteverk fikk varige symptomer etter 20 års CO-eksponering, og feil ved en oljefyr førte til langvarige symptomer hos fire medlemmer i en familie.

Anbefalte artikler