Forsinkede symptomer på hypoksisk hjerneskade etter forbigående bedring

Tvedt B, Krogstad JM, Berstad J, Roalsø S Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


En verftsarbeider sveiset i et rør, med argon som dekkgass. Da han etter en pause skulle kontrollere sveisen, besvimte han inne i røret. Han ble reddet ut etter 15-20 minutter, og kom til bevissthet etter noen timer. Etter to dager ble han utskrevet fra sykehuset som frisk. Etter en uke ble han gjeninnlagt, med forvirring, sviktende hukommelse, afasi, apraksi og urininkontinens. Cerebral MT viste økt signalintensitet bilateralt i nucleus caudatus. Han ble gradvis bedre, og begynte etter seks måneder i halv jobb, med lettere arbeid. Sykdomsforløpet passer med forsinket hjerneskade etter hypoksi; argon må antas å ha fortrengt oksygen. Forsinkede symptomer skyldes demyelinisering i subkortikal hvit substans. Det er beskrevet etter hypoksi forårsaket av blant annet CO, anestesi, HCN, H2S, heroin, metadon, kvelnings- og hengingsforsøk.

Anbefalte artikler