Hypoksiske hjerneskader etter forgiftning med karbonmonoksid

Tvedt B, Krogstad JM, Berstad J Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Sunnaas sykehus behandlet i løpet av to år fem pasienter med hypoksiske hjerneskader forårsaket av karbonmonoksid, fire av dem etter selvmordsforsøk med bileksos. To av pasientene hadde visuell agnosi etter forbigående blindhet. Hos begge viste CT eller MT infarkter i parietooksipital cortex. Tre fikk forbigående parkinsonliknende symptomer. Hos to av disse viste CT og MT infarkter i globus pallidus; de hadde også sterkt redusert initiativ, én fikk i tillegg lette tics og tvangssymptomer. En pasient hadde isolert hukommelsessvikt. Pasienten med lengst eksponeringstid fikk forsinkede skader. Tre uker etter forgiftningen ble han apatisk og desorientert med sviktende hukommelse, parkinsonliknende symptomer og inkontinens. MT viste demyelinisering i periventrikulær hvit substans. Selvmordsforsøk med bileksos er den hyppigste årsaken til alvorlig karbonmonoksidforgiftning.

Anbefalte artikler