Annonse
Annonse

Artikler av Truls Hauge

Trond Engjom, Anne Waage, Dag Hoem, Jan Magnus Kvamme, Truls Hauge, Georg Dimcevski
Kronisk pankreatitt er en kompleks sykdom når det gjelder etiologi, sykdomsforløp og symptomer. Konsekvensen for pasienten er nedsatt livskvalitet, smerter og ernæringssvikt. Sykdommen er...
Truls Hauge
Når flere får tilbud om kirurgisk behandling av sykelig fedme blir det viktig også å kjenne til komplikasjoner av slik behandling. Såkalt gastrisk innsnøring (banding) er i utgangspunktet en...
Lisa Ha, Per Ole Iversen, Truls Hauge
Årlig rammes om lag 15 000 personer av hjerneslag i Norge, og rundt 90 % er over 65 år ( 1 ). Følger av et akutt hjerneslag, som hemiparese, dysfagi eller kognitiv svikt, kan i større eller mindre...
Geir Ringstad, Henrik Holmquist, Knut Brabrand, Trond Mogens Aaløkken, Truls Hauge
Bruk av computertomografi (CT) for dedikert diagnostikk av kreft og polypper i tykktarm ble først beskrevet i 1994 ( 1 ) og er siden kjent som virtuell koloskopi, CT-koloskopi og den mest presise...
Truls Hauge
Messmann, Helmut Atlas of colonoscopy Techniques, diagnosis, interventional procedures. 236 s, tab, ill. Stuttgart: Thieme, 2005. Pris EUR 130 ISBN: 3-13140 -571-6 Boken er blitt til ved...
Bjørn Moum, Truls Hauge, Frode Lerang, Per Sandvei, Magne Henriksen, Torkil Pettersen
Pasienter med akutte blødningstilstander i øvre mage-tarm-kanal utgjør en betydelig del av øyeblikkelig hjelp-pasienter ved kirurgiske og medisinske avdelinger. Insidensen er ca. 100 per 100 000...
Truls Hauge
Palliativ behandling av cancer oesophagi med endoskopisk innleggelse av stent er et viktig tema. Øistein Hovde og medarbeidere fra Gjøvik presenterte i Tidsskriftet nr. 2/2001 en fin artikkel om...
Truls Hauge, Bjørn Moum, Per Sandvei, Frode Lerang, Per Ravneng
Koagulasjon i forbindelse med endoskopi har i hovedsak bestått i mono- og bipolar elektrokoagulasjon. Ved noen større avdelinger anvendes også laser. Argonplasma-koagulasjon innebærer...
Truls Hauge
Alkohol resorberes fra magen og den øvre delen av tynntarmen. Således kan alkohol påvirke slimhinnen i denne delen av fordøyelseskanalen. Symptomer herfra i form av smerter, diaré, kvalme og...
Andreas Brudvik, Peter Rancinger, Jon Otto Sundhagen, Truls Hauge
Kolorektal kreft utgjøre 15 % av alle nye krefttilfeller i Norge, og er etter prostatakreft hos menn og brystkreft hos kvinner den hyppigste kreftsykdommen, med ca. 3 000 nye tilfeller hvert år ( 1...
Asle Medhus, Bjørn Hofstad, Bodil Selbekk, Idar Lygren,, Olav Sandstad, Truls Hauge
Magne Osnes Magne Osnes døde 7. oktober, 76 år gammel. En uvanlig professor med mange talenter er gått bort. Han vokste opp på Jevnaker og hadde aner fra Åheim på Sunnmøre, et sted han etter hvert...