Omfattende atlas om koloskopi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Messmann, Helmut

  Atlas of colonoscopy

  Techniques, diagnosis, interventional procedures. 236 s, tab, ill. Stuttgart: Thieme, 2005. Pris EUR 130

  ISBN: 3-13140 -571-6

  Boken er blitt til ved endoskopiavdelingen, medisinsk klinikk, sykehuset i Augsburg, Tyskland. Dette er et høyvolumsenter med over 13 000 fleksible endoskopier årlig.

  Målgruppen er alle som ønsker å lære mer om koloskopi, inklusive «tips and tricks» til eksperten.

  Oppbygningen er systematisk og starter med indikasjoner, forberedelse til koloskopi, basal teknikk, men også om muligheter for opplæring på simulator og modeller samt nytten av skopguide. En beskrivelse av selve endoskopet med ulike typer tilleggsutstyr samt koloskopilaboratoriet som arbeidsplass er med. De enkelte kapitler har forskjellig farge, og de ulike hovedbudskap er markert i teksten. Dette gjør det lett å finne frem i boken, som også inneholder en rekke flotte bilder, slik man vil forvente av et atlas.

  Siste del omhandler intervensjon. Polyppektomi, mukosektomi og hemostaseteknikker vises og omtales grundig. Utover dette inneholder intervensjonsdelen også kapitler om fistler, postoperative lekkasjer, behandling av benigne og maligne strikturer. Et eget avsnitt omhandler de første erfaringene med endoskopisk suturteknikk som vises i behandling av fistler og anastomoselekkasje. Denne suturteknikken har også vært anvendt for å behandle gastroøsofageal refluks.

  Nye teknikker som colonstenting, både for palliasjon og preoperativ behandling av obstruksjon, omhandles balansert, og mulige komplikasjoner og tips til løsning av disse er med. Selve teknikken ved colonstenting beskrives ikke, men når så mye relatert til prosedyren er omtalt, hadde det vært ønskelig også å ha med selve teknikken.

  Boken er i utgangspunktet et atlas, selv om innholdet strekker seg langt utover dette, og med noen kompletteringer ville den ha vært en fullstendig lærebok og atlas. Den inneholder mange nyttige tips også ved oppstart med nye teknikker.

  Dette er en flott bok som kan være til nytte for alle som arbeider med koloskopi, og den bør få en naturlig plass i bokhyllen på gastrolaboratoriet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media