Komplikasjoner til slankeoperasjoner

Noe å lære av
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Når flere får tilbud om kirurgisk behandling av sykelig fedme blir det viktig også å kjenne til komplikasjoner av slik behandling.

  Såkalt gastrisk innsnøring (banding) er i utgangspunktet en reversibel prosedyre og kan i dag gjøres laparoskopisk. En slik avsnøring av magesekken, men med et uelastisk bånd, ble i Norge tilbudt en rekke pasienter med sykelig fedme i 1980-årene. Komplikasjoner relatert til at båndet skled med påfølgende symptomer på passasjehinder, har vært godt kjent og derfor medført henvisning til gastroskopi. Mer sjeldne komplikasjoner har vært smerter og erodering av båndet.

  Hos en pasient som har gjennomgått slankeoperasjon og kommer med gastrointestinale symptomer, vil en henvisning til gastroskopi være neste skritt for å kartlegge årsaken. Ved denne prosedyren kan det også gjøres en kartlegging av om båndet har sklidd og ført til ytterligere avsnøring, alternativt løsnet. Denne type komplikasjoner må tas hånd om kirurgisk. En erodering av båndet til ventrikkellumen vil kunne ses godt ved gastroskopi.

  Å behandle endoskopisk vil i dette tilfelle være den minst invasive prosedyren. I aktuelle kasuistikk lyktes man i å klippe over båndet med en endoskopisk saks. Det vil ikke være mulig å anvende strøm (diatermi) og eksempelvis en nålepapillotom for å kutte over båndet. Laser anvendes i dag i liten grad i fleksibel endoskopi, men har vært anvendt til dette formål etter en tusjfarging om båndet har vært hvitt. Deretter kan man forsøke å trekke ut båndet med en fremmedlegemetang, hvilket også kan være problematisk. Om endoskopisk behandling ikke skulle lykkes, må laparoskopisk behandling, alternativt åpen kirurgi, vurderes.

  Oppgitte interessekonflikter: Ingen

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media