Endometriehyperplasi - diagnose og behandling

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Etter nye retningslinjer foreslått av The International Society of Gynecologic Pathologists og godkjent av WHO inndelesendometriehyperplasi i fire grupper: enkel eller kompleks hyperplasi, med eller uten atypi.

  Sykdommen oppstår som følge av en østrogen-gestagen-ubalanse med østrogen-overvekt. Cytologisk atypi er denviktigste prognostiske faktor. Ca. 20% av pasientene med kompleks endometriehyperplasi med atypi utvikler karsinom.Risikoen for malignitetsutvikling er størst hos postmenopausale kvinner med atypisk hyperplasi. Behandlingen avendometriehyperplasier er avhengig av histologisk type, pasientens alder, og om hyperplasien er indusert av endogeneller eksogen østrogenovervekt. Pasienter med enkel eller kompleks hyperplasi uten atypi indusert avøstrogenbehandling, har liten risiko for å utvikle karsinom. Kvinner under 40 år kan behandles med gestagener.Postmenopausale kvinner med atypisk hyperplasi behandles fortrinnsvis kirurgisk med fjerning av uterus og adnexauteri.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media