Trond Flægstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Trond Flægstad

Claus Klingenberg, Marianne Nordhov, Nils Thomas Songstad, Per Ivar Kaaresen, Knut Helge Kaspersen, Martin Sørensen, Trond Flægstad
27.05.2019
Vår gode venn og kollega Arild Leknessund døde så altfor tidlig 26. februar 2019. Han ble bare 47 år gammel. Arild ble født og vokste opp i Bergen. Etter militæ...
Claus Klingenberg, Per Ivar Kaaresen, Marianne Nordhov, Trond Flægstad, Gudmund Marhaug, Hans Petter Fundingsrud
14.01.2019
Vår gode venn, kollega og mentor Lauritz (Lasse) Bredrup Dahl døde 76 år gammel 9. august 2018. Lasse ble født og vokste opp i Oslo, men tilhørte Mack-Bredrup...
Svein Kolmannskog, Trond Flægstad, Jon Helgestad, Marit Hellebostad, Bernward Zeller, Anders Glomstein
31.05.2007
Akutt leukemi er den vanligste maligne sykdom hos barn, og sykdommen utgjør om lag 35 % av barnekrefttilfellene ( 1 , 2 ). Akutt lymfatisk leukemi dominerer, med rundt 85 % av leukemitilfellene ( 1...
Lauritz Bredrup Dahl, Randi Beck Nicolaysen, Roald Bolle, Trond Flægstad, Tore Stokland, Hans Petter Fundingsrud
17.04.2008
Stein Egil Høyer døde 24.10. 2007, knapt 73 år gammel, etter lengre tids sykeleie. Han var født og vokste opp på Rjukan, tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1959 og ble spesialist...
Trond Flægstad
12.06.2008
Pneumokokksykdom hos barn er alvorlig, men forekomsten er gått ned etter innføringen av pneumokokkvaksine I dette nummer av Tidsskriftet presenterer Brauteset og medarbeidere en studie over...
Hildegunn Granslo, Karianne Wiger Gammelsrud, Elizabeth Aarag Fredheim, Trond Flægstad, Claus Klingenberg
04.12.2008
Koagulasenegative stafylokokker er en del av human normalflora på hud, slimhinne og i tarm. I motsetning til Staphylococcus aureus, produserer de svært få virulensfaktorer, som toksiner og...
Trond Flægstad
29.05.2008
Saugstad, OD. Barnets første leveår 246 s, ill. Oslo: Spartacus, 2007. Pris NOK 298 ISBN 978-82-430-0359-0 Den primære målgruppen er foreldre til barn opp til tre års alder, men boken er også nyttig...
Trond Flægstad
19.02.2004
Kikhoste hos spedbarn er fortsatt aktuelt på tross av vaksine, og diagnosen kan være vanskelig å stille i begynnelsen av sykdomsforløpet. En mor tar i dette nummer av Tidsskriftet opp en del aktuelle...
Karl-Olaf Wathne, Hans Olav Fjærli, Trond Flægstad, Tore G. Abrahamsen
30.04.2003
Pneumoni er globalt sett hyppigste dødsårsak for barn under fem år. Årlig dør fire millioner barn av pneumoni. Mer enn 60 % av disse forårsakes av pneumokokker og Haemophilus influenzae serotype b (...
Knut Trygve Jenssen*, Lene Dæhlen Selnes*, Per Erik Hæreid, Bente Brannsether Ellingsen*, Trond Flægstad
10.02.2000
Pneumokokkinfeksjon er fortsatt en viktig årsak til sykdom og død hos både barn og voksne, på tross av bedring i antibiotikabehandling og bruk av vaksine (1 – 3). Streptococcus pneumoniae forårsaker...
Trond Flægstad
03.03.2005
Miall, Lawrence Rudolf, Mary Levene, Malcolm Barnmedicin i ett nötskal 223 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2004. Pris SEK 370 ISBN 91-44-03187-4 Forfatterne er engelske barneleger. Boken er...
Trond Flægstad
03.06.2010
Haga, OS Bjørkhaug, A. Hverdagspediatri 5. utg. 478 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2009. Pris NOK 449 ISBN 978-82-15-01430-2 Målgruppen er alle leger som arbeider med barn, både turnusleger...
Trond Flægstad
25.02.2010
Kalikstad, B Aaserud, SL. Barn og medisiner 262 s, ill. Oslo: Cappelen Damm, 2009. Pris NOK 349 ISBN 978-82-02-31436-1 Forfatterne henvender seg til småbarnforeldre. Boken gir basiskunnskaper om...
Trond Flægstad
13.12.2011
Ved Barneklinikken ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, ble det lagt inn en 15 måneder gammel jente med feberperioder, blekhet, forstørret lever og milt. Blodprøver viste anemi, leukopeni,...
Trond Flægstad
17.04.2012
Zengeya, Stanley Tamuka Serane V, Tiroumourougane The MRCPCH clinical exam made simple 197 s, tab, ill, Oxford: Oxford University Press, 2011. Pris GBP 40 ISBN 978-0-19-958793-3 For å bli medlem av...