God hverdagspediatri

Trond Flægstad Om forfatteren
Artikkel

Haga, OS

Bjørkhaug, A.

Hverdagspediatri

5. utg. 478 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2009. Pris NOK 449

ISBN 978-82-15-01430-2

Målgruppen er alle leger som arbeider med barn, både turnusleger, allmennleger, barneleger og dessuten helsesøstre. Dette er ikke en systematisk lærebok i tradisjonell forstand, men retter seg mest mot praktisk behandling av forskjellige sykdommer og tilstander som er dårlig dekket i andre bøker.

Jeg har selv vært i pediatrien i snart 30 år, og i halvparten av tiden har jeg brukt de tidligere utgavene av Ole Sverre Hagas Hverdagspediatri. Første utgave kom i 1995. Spesielt har jeg hatt nytte av kapitlene om enurese/enkoprese/obstipasjon, som er skrevet slik at også foreldrene har hatt stor nytte av å lese dem. Jeg har vist den siste utgaven til medisinstudenter på sjette året i Tromsø, og de er enige med meg; den skal de ha når de går ut i turnus. Vi har ikke satt den opp som pensum i pediatri i Tromsø, men som tilleggslitteratur til en vanlig lærebok.

Boken starter med et kapittel om akutt syke barn, deretter om møtet med pasient og foreldre. Her er det klare råd om å ta foreldrene på alvor, noe som vi kan skrive under på er lurt. Dersom vi skal si at dette symptomet ikke er noe å bry seg om, så skal vi forklare hvorfor det ikke er farlig. Et viktig poeng er at vi skal konsentrere oss om barnet og familien og i mindre grad se på dataskjermen.

Etter et mindre kapittel om prøvetaking er det et stort kapittel på nesten 80 sider om generelle emner, som feber, dehydrering, spiseproblemer, astma/allergi, adipositas osv. Her er det mye å lære for alle, og dette kapitlet er hovedgrunnen til at helsepersonell, uavhengig av tidligere erfaring, bør ha boken tilgjengelig.

De resterende kapitlene er mer tradisjonelt oppbygd.

Layouten er meget tiltalende. Teksten er ellers lett å lese og bør gi kunnskap til målgruppen, men også til alle andre ansatte i helsevesenet som arbeider med barn.

Jeg fant mange gode poenger som jeg vil anvende i min egen praksis og i undervisning av kolleger, sykepleiere og studenter.

Anbefalte artikler