Torvald Espeland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Torvald Espeland

Mathias Nyman, Ina Charlotte Molaug, Anne Marte Næss, Torvald Espeland, Jan Pål Loennechen, Ole Christian Mjølstad
28.09.2020
Kardiovaskulær sykdom er den hyppigste dødsårsaken i den vestlige verden, med over 16 millioner dødsfall årlig ( 1 , 2 ). Av disse utgjør plutselig hjertedød en betydelig andel ( 3 ). Risikoen for...
Torvald Espeland, Ida G. Lunde, Brage Høyem Amundsen, Lars Gullestad, Svend Aakhus
26.11.2018
Vi vil gjerne takke for relevant kommentar til vår artikkel om myokardfibrose. Pålagt begrensning på artikkelens størrelse medførte at vi måtte utelate flere viktige tema. Vi valgte derfor å fokusere...
Torvald Espeland
12.11.2018
Pasienter med venstresidig endokarditt som er stabile etter innledende behandling med intravenøs antibiotika, kan skifte til peroral antibiotika. Dette viser en dansk studie. Infeksiøs endokarditt i...
Torvald Espeland, Ida Gjervold Lunde, Brage H. Amundsen, Lars Gullestad, Svend Aakhus
22.10.2018
Myocardial fibrosis arises when the heart’s fibroblasts produce collagenous scar tissue. This process may primarily be reparative, but over time often has negative consequences for the patient...
Torvald Espeland, Ida Gjervold Lunde, Brage H. Amundsen, Lars Gullestad, Svend Aakhus
12.10.2018
Myokardfibrose oppstår når hjertets fibroblaster produserer kollagenøst arrvev. Denne prosessen kan primært være reparerende, men får – over tid – ofte negative konsekvenser for pasienten i form av...
Torvald Espeland
25.02.2014
Kardiovaskulær sykdom var samlet sett den hyppigste dødsårsaken i 53 europeiske land. Det er store forskjeller i mortalitet mellom landene. En stor epidemiologisk studie som nylig er publisert i...
Torvald Espeland, Marcel Moufack
17.11.2015
Takk for en interessant artikkel som illustrerer inhalert NOs kraftige vasodilatasjonseffekt på lungearteriene ( 1 ). Kasuistikken illustrerer at pulmonal hypertensjon kan by på hemodynamiske...
Torvald Espeland, Knut Bjørnstad, Knut Hegbom, Tore Graff Salvesen, Knut Haakon Stensæth
17.11.2015
Akutte brystsmerter med ST-elevasjoner i EKG er en daglig problemstilling i sykehusmottaket. Myokardinfarkt er den vanligste årsaken, men når man ikke finner stenotiske koronarkar, må annen årsak til...