Torvald Espeland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

og

Klinikk for hjertemedisin

St. Olavs hospital

Han har bidratt med idé, utforming/design, innsamling, analyse og tolking av data samt litteratursøk, utarbeiding/revisjon av manus og godkjenning av innsendte manusversjon.

Torvald Espeland er spesialist i indremedisin, lege i spesialisering i hjertesykdommer og stipendiat.

Artikler av Torvald Espeland
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media